Stichting Gwoon Handig

Stichting Gwoon Handig is een stichting zonder winstoogmerk, wij hebben ook inmiddels een ANBI-status gekregen. Het 3-koppig bestuur, bestaande uit een Voorzitter Boukje van Dongen, Secretaris Maartje Huggers en Penningmeester Edith Raaijmakers. Het bestuur zet zich voor bestuurswerkzaamheden geheel vrijwillig en onbezoldigd in voor de stichting.