Organisatie


STICHTING
 
Gwoon Handig is een stichting zonder winstoogmerk met een bestuur.

BESTUUR

Het bestuur, bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en zet zich geheel vrijwillig en onbezoldigd in voor de stichting. Zij stelt  de strategische meerjarenkoers voor de komende jaren vast plus het bedrijfsjaarplan met doelen en resultaten voor het komende jaar. Het bestuur stuurt op hoofdlijnen de realisering van de doelstellingen aan.

Edith en Maartje zetten zich dagelijks in voor de missie van de stichting. Zij vormen met hun ervaring het hart van de stichting, zorgen dat de website up-to-date blijft, beantwoorden de vragen van ouders en werven donateurs.

VRIJWILLIGERS

Iedere dag speuren wij (Edith en Maartje) vol energie het web af naar nieuwe zorgondernemers. Wij kunnen daarbij wel wat handjes gebruiken. Ben je ook Gwoon handig in het vinden van mooie innovatieve producten of interessante diensten mail ons dan jullie tips.