Wat doet Stichting Gwoon Handig

De Stichting Gwoon Handig is ontstaan uit onze wens ouders van een zorgintensief kind te helpen hun draaglast te verminderen en draagkracht te versterken, dit alles door ze:

* in contact te brengen met lotgenoten bijvoorbeeld tijdens een inloop in Buurthuis de Buurthoeve, in de Reeshof in Tilburg
* te voorzien van relevante informatie over producten, diensten en zorgondernemers via onze website en social media
* uit te nodigen voor speciaal voor hen georganiseerde evenementen voornamelijk in Stadsdeel Reeshof
We nemen in ons stadsdeel regelmatig deel aan vergaderingen waarin we bijeenkomen met vertegenwoordigers van de gemeente en andere relevante netwerkpartners uit de Reeshof, Tilburg. We willen zichtbaar zijn als partij die zich inzet voor de zorgouders. Er mogen veel meer mantelzorginitiatieven ontwikkeld worden die zich richten op het ontlasten en versterken van de ouders van een zorgintensief kind.

Bij Mantelzorg wordt al gauw gedacht aan ouderen of zieke volwassenen. Dat je ook mantelzorger bent van je kind met een beperking komt bij ouders (en anderen) gewoonweg vaak niet op. Echter veel van deze kinderen vragen niet planbare, bovengebruikelijke hulp. Zij kunnen zich niet ontwikkelen met 'gewone' leeftijdsadequate hulp of zorg.

Als Stichting Gwoon Handig gaan we gesprekken aan met allerlei relevante partijen in de Reeshof om te kijken waar we aan kunnen sluiten, ouders kunnen ontmoeten en degenen die het nodig hebben verder kunnen helpen. Is er behoefte aan een gesprek met een ervaringsdeskundige ouder dan staan we klaar dat aan te gaan. Heeft een ouder een professional nodig, dan weten wij meestel wel de weg daar naartoe. Neem gerust contact met ons op via info@gwoonhandig.com